با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

افزون بر قرض

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                                              کلّ قرض جرّ ضعفه فهو ربا.

                                                    هر قرضى که دو برابر خویش آرد ربا است.

                                                                                                                     نهج الفصاحه۲۱۷۰