با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

آیا بانکداری کشور ما اسلامی شده است ؟

سوال

آیا بانک‌های کشور در رابطه با  سپرده‌های نزد خود وکیل و امانتدار هستند ؟

آیا ارزش پول مردم نزد بانک حفظ می شود؟

آیا قدرت خرید مردم توسط سیستم بانکی محفوظ می ماند؟

آیا بانک‌های کشور در سود و زیان مشتریها درگیر هستند ؟

خودتان قضاوت کنید.