با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
خلق پول؛ جادوی اقتصادی
جادوگری یعنی؛ به کار بستن حیله‌هایی که بتوان قوانین طبیعت را دور زد. جادوی اقتصادی یعنی؛ چاپ اسکناسی که فرای قوانین طبیعی کار و تولید ثروت، ارزشمند باشد و بتوان با آن دارایی دیگران را کسب کرد. ادامه مطلب