با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
آیت الله سیستانی: اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است؛ حرام است

آیت الله سیستانی: اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است؛ حرام است

استفتاء شماره ۱۹۴۴۸ 

سوال/ کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش , مجبور است در آنجا کار کند , چه حکمی دارد؟

جواب / کارهاى بانکى دو قسم مى باشد:

۱ ـ کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها حرام است، و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد.

۲ ـ کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است.