با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

امتحان به اموال

نهج البلاغه

پیامبر خدا به علی فرمود:

یا علی! مردم در آینده به اموالشان امتحان می‌شوند. … آنان حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس‌های فریبنده، حلال می‌شمارند؛ پس شراب را به اسم آب انگور، رشوه را به اسم هدیه و ,ربا, را به اسم دادوستد، حلال می‌شمارند .

نهج البلاغه