با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

علت حرمت ربا

الإمامُ الصّادقُ علیه‏السلام

لَمّا سَألَهُ هِشامُ بنُ‏الحَکَمِ عن عِلَّهِ تَحریمِ الرِّبا: إنّهُ لَو کانَ الرِّبا حلالاً لَتَرَکَ الناسُ التِّجاراتِ وما یَحتاجونَ إلَیهِ فحَرَّمَ اللّه‏ُ الرِّبا لتَفِرَّ الناسُ عنِ الحرامِ إلى التِّجاراتِ وإلى البَیعِ والشِّراءِ فَیَتَّصِلَ ذلکَ بَینَهُم فی القَرضِ .

امام صادق علیه‏السلام

– در پاسخ به پرسش هشام ابن حکم از علّت تحریم ربا- : اگر ربا حلال بود ، مردم کار تجارت و کسب مایحتاج خود را رها مى‏کردند . پس خداوند ربا را حرام فرمود ، تا مردم از حرامخوارى دست کشیده ، به تجارت و خرید و فروش روى آورند و زیادى مال را به یکدیگر قرض دهند .

فی وسائل الشیعه (۱۲ / ۴۲۴ / ۸) : لِتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البیع والشراء ، فیبقى ذلک بینهم فی القرض .بحار الأنوار : ۲۴/۱۱۹/۱۰۳ منتخب میزان الحکمه : ۲۲۸

عنه علیه‏السلام

لَمَّا سُئلَ عن عِلَّهِ‏تحریمِ الرِّبا: لئلاّ یَتَمانَعَ الناسُ المَعروفَ .

امام صادق علیه‏السلام

– در پاسخ به سؤال از علّت تحریم ربا- : تا این که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریغ نورزند .

بحار الأنوار : ۷۸ / ۲۰۱ / ۳۲ منتخب میزان الحکمه : ۲۲۸