با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

استفتاء از آیت الله بهجت درباره ربا و احکام عمومى ربا

اقسام ربا

۸۸۶. از نظر شرع مقدس اسلام چند قسم ربا وجود دارد؟

ج. دو قسم ربا وجود دارد: ۱) رباى معامله  اى، و آن ربایى است که یکى از دو چیز مثل هم با زیاده  ى همان چیز به مثل دیگر فروخته مى  شود، مانند فروختن یک کیلو گندم به دو کیلو از آن و این قسم از ربا در مکیل و موزون است.

۲) رباى قرضى، و آن شرط زیاده کردن در قرض و وام است، مثل این که مالى را وام بدهد، به شرط آن که وام گیرنده بیشتر از مقدارى که وام گرفته بپردازد، و فرقى نمى  کند که این زیاده پول یا جنس یا کار و خدمتى بوده باشد.

تکلیفى یا وضعى بودن حرمت ربا

۸۸۷. اگر معامله  اى ربوى صورت بگیرد و یا قرضى ربوى انجام شود، فقط طرفین معامله مرتکب حرام تکلیفى شده  اند، یا معامله و قرض آنان نیز باطل است؟

ج. حرمت تکلیفى و وضعى هر دو را دارد، یعنى از آن معامله، ملکیّت حاصل نمى  شود.

ربا بین زن و شوهر

۸۸۸. آیا بین زن و شوهر ربا جایز است و فرقى بین ازدواج دایم و غیردایم هست؟

ج. اشکال ندارد و فرقى بین دایم و غیر دایم نیست.

ربا بین پدر و جدّ

۸۸۹. آیا جمله  ى «لا ربا بین الوالد و ولده» شامل ولد با واسطه و جدّ هم مى  شود؟

ج. نوه به حکم فرزند است و ربا بین آن ها اشکال ندارد.

ربا بین مادر و فرزند

۸۹۰. آیا ربا بین مادر و فرزند و یا بین پدر و دختر جایز است؟

ج. میان پدر و فرزند اعمّ از پسر و دختر جایز است، امّا بین مادر و فرزند جایز نیست.

جواز حیله براى فرار از ربا

۸۹۱. حیله  هاى شرعى و راه  هاى فرار از ربا با شدت حرمت و عذاب و عقاب ه ایى که براى ربا ذکر شده است، چگونه توجیه مى  شود؟

ج. ربا از بزرگ ترین محرمات در دین اسلام است و این مطلب با وجود راه  هاى شرعى جهت حیله و فرار از آن منافات ندارد، همانند زنا با عظمت حرمت آن و ازدواج در بسیارى از انواعش که هیچ تفاوتى با هم دیگر ندارند، مگر خواندن صیغه با شرایطش، هر چند به صورت انقطاعى و موقت باشد.

هدیه رباخوار

۸۹۲. اگر شخص رباخوار چیزى به ما هدیه کند، استفاده از آن چه حکمى دارد؟

ج. تا علم ندارید که آن هدیه از عین مال حرام است، براى شما حلال است.