با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
آیات ربا

آیاتی از مصحف شریف که در مورد رباست را برای شما دوستان جمع کرده ایم با هم می شنویم: سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۲۷۵   سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۲۷۶   سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۲۷۸   سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۲۷۹   سوره مبارکه نسا آیه شریفه ۱۶۱   برای دیدن متن آیات آیات آیکن مقابل هر آیه را فشار دهید برای دیدن ترجمه در سایت تنزیل از قسمت translation یکی از ترجمه های فارسی را انتخاب کنید