با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

فساد اقتصادى ربا

پیش از این دانستید که راه راست و طبیعى زندگى انسان همانا کارها و امور تولیدى است، و به موازات کثرت نسل فزونى مواد معیشت نیز ضرورت دارد ومسلم است که رباخوارى چون گنج بى‏رنج است سبب انصراف سرمایه‏داران از عمل تولیدى مى‏گردد، و نیازمندان و تهیدستان هم از سعى و کوشش بدون داشتن سرمایه نتیجه به دست نمى‏آورند و قهراً استعدادهاى بشر در هر دو طبقه باطل و معطل گردیده و ابتکار تحصیل و تولید مواد اقتصادى را همگى از دست مى‏دهند، در این خصوص روایتى وارد شده است:

«لو کان الربا حلالًا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه:»استاد حسین انصاریان

اگر ربا حلال بود، قطعاً مردم تجارت و هر کار لازم و مورد نیاز زندگى را ترک مى‏کردند.

و نیز روشن است که پول میزان ارزش اجناس و وسیله مبادلات است نه غایت و هدف، و نباید آن را از وضع طبیعى خود خارج کرده و در استثمار و به زنجیر کشیدن دیگران بکار انداخت، و سرمایه اندک و یا نتیجه‏ى فعالیت و کوشش مردمان را بدون عوض تحت اختیار و احتکار معدودى پول‏پرست در آورده و موازین اقتصادى را مختل ساخت، چنان که در اخبار بسیارى این معنا تشریح شده است:

«فحرم الله الربا على العباد بعله فساد الاموال:»

خداوند ربا را حرام کرد به علت آن که منجر به تباهى اموال مردم مى‏شود.

 منبع: پایگاه استاد حسن انصاریان