با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

رباخوار، محروم از نعیم بهشت

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

        أربع حقّ على اللَّه تعالى أن لا یدخلهم الجنّه و لا یذیقهم نعیمها: مدمن خمر و آکل الرّبا و آکل مال الیتیم بغیر حقّ و العاقّ لوالدیه.

   چهار کس را خداوند به بهشت درنیارد و از نعیم آن نچشاند، شرابخوار و رباخوار و آن کس که مال یتیم بناحق

                               خورد و آن کس که پدر  و مادر از او ناخشنود باشند.

                                                                                                     نهج الفصاحه ۲۵۴