با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ربای سخت و آسان

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                        أهون الرّبا کالّذی ینکح أمّه و إنّ أربى الرّبا استطاله المرء فی عرض أخیه.

     آسانترین رباها چنانست که کسى با مادر خود زنا کند و بدترین رباها آنست که مرد در باره عرض برادر دینى خود زبان درازى کند.

                                                                                                                                نهج الفصاحه ۹۶۷