با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

جنس در مقابل جنس

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

         التّمر بالتّمر و الحنطه بالحنطه و الشّعیر بالشّعیر و الملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد و استزاد فقد أربى إلّا ما اختلفت ألوانه.

خرما در مقابل خرما، گندم در مقابل گندم و جو در مقابل جو، نمک در مقابل نمک، جنس در مقابل جنس و مشت در مقابل مشت بدهید و بگیرید

هر کس بیشتر بدهد یا بگیرد ربا خوار است مگر آنکه در جنس مختلف باشد.

نهج الفصاحه ۱۲۰۶