با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

بدترین کسب

رسول اکرم  صلی الله علیه و آله:kalam

 شرّ الامور محدثاتها و شرّ العمى عمى القلب و شرّ المعذره حین یحضر الموت و شرّ النّدامه یوم القیمه                     و شرّ المأکل أکل مال الیتیم و شرّ المکاسب کسب الرّباء.

بدترین چیزها مبتدعات آنست و بدترین کورى ها کورى قلب است و بدترین توبه ها هنگامى است که مرگ در آید و بدترین پشیمانى ها روز قیامت است و بدترین خوردنها خوردن مال یتیم است و بدترین                                             کسب ها کسب ربا است.

                                                                                                                          نهج الفصاحه ۱۸۱۰