با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ربا یعنی چه؟ / پاسخ آیت الله نوری همدانی

اگر پولی به عنوان قرض به فردی داده شود و قرار بر این باشد که مبلغی اضافه گرفته شود این ربا و حرام است.همچنین اگر جنسی مانند گندم، برنج، خرما و مانند اینها که به صورت وزن یا کیل معامله می شود مورد معامله قرار بگیردو مقدار یکی بیشتر از دیگری باشد این نیز ربا است.
برای آگاهی بیشتر به مسأله ۲۰۶۷ توضیح المسائل مراجعه نمائید