با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مدیر حوزه همدان: علما از عملکرد بانکی دل چرکین اند / دائما آیات ربا را به کارکنان بانک تذکر دهید

مدیر حوزه همدان: علما از عملکرد بانکی دل چرکین اند / دائما آیات ربا را به کارکنان بانک تذکر دهید

آیت الله موسوی اصفهانی، در این دیدار با اشاره به عملکرد نا متعارف بسیاری از بانک های کشور گفت: بسیاری از علما نسبت به عملکرد مسایل بانکی دل چرکین هستند.

وی در ادامه گفت: بسیاری از مسایل برای حل مشکلات معاملات بانکی شکل صوری به خود گرفته است و این در حالی است که عقود اسلامی بار معنایی دارند و نباید با آنها برخورد سطحی کرد.

مدیر حوزه  علمیه استان همدان خاطر نشان کرد: گاهی افراد در بانک ها می گویند که باید این مقدمات را کنار بگذاریم ولی این گونه نیست چرا که زنا و ازدواج در مقام عمل با هم فرقی ندارند ولی ازدواج میزان شرعی دارد که در زنا این وجود ندارد.

وی با اشاره به گناه ربا در دین اسلام یادآور شد: کمتر گناهی در قرآن است که خداوند درباره آن به این صراحت آیه آورده باشد و لازم است که مدیران بانک هااین آیات را با ترجمه و تفسیر روان در دیوار بانک ها نصب کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان گفت: فقهاگفته اند که کارمزد واقعی اشکال ندارد ، یعنی حقوق کارمندان و مخارج بانک ها مشخص است ولی در گرفتن کارمزد باید میزان شرعی رعایت شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تذکر دادن در اسلام یادآور شد: دائما آیات قرآن در باره ربا را به کارکنان تذکر دهید و بگویید که اگر در معاملات بانکی طبق قانون و شرع عمل نشود، ربا محسوب می شود.