با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
با توجه به این که در زمان پیغمبر(ص) و امامان معصوم (ع) ، ارزش پول در محدوده های زمانی طولانی ثابت بوده و برخلاف امروزه دچار تحولات شدیدی نمی شده است ، آیا با این وجود لازم است برای مثلا شخصی که چندین سال قبل به کسی وام داده ، فقط به همان مقدار پولش را دریافت کند، و اخذ بیشتر از آن ربا محسوب می شود؟ ادامه مطلب