جنبش ممانعت از جنگ با خدا تصمیم دارد در وبگاه خود علاوه بر رویکرد اصلی جنبش یعنی زدودن شقوق مختلف ربا از جامعه تا آنجا که در توان دارد رفتارهای دیده نشده و غلط در فضای سایبر را نیز اصلاح کند، یک مورد از این رفتارها نوع تبادل پیوند است که متاسفانه با روحیه شدید مرکانتلیستی گره خورده، لذا شیوه تبادل پیوند در وبگاه جنبش بدین گونه است که مسئولین وبگاه‌های مفید یا مهم مربوط به حوزه کاری یا مربوط به سبک کلی حزب الله را که نیاز به معرفی آنها احساس شود در بخش پیوندها قرار داده و انتظاری بابت پیوند متقابل ندارد.از شما مخاطبین نیز درخواست میشود تا وبگاه های مفید را بما معرفی کنید.

در بخش دوم افرادی که احساس میکنند محتوای جنبش ارزش آن را دارد تا مخاطبانشان از آن آگاه شوند به نیت قرب الی الله به جنبش پیوند میدهند و بر جنبش است تا نام آنها را در بایگانی دوستان درج کند این بایگانی در تمامی صفحات داخلی به طور تصادفی این پیوندها را نمایش میدهد.

برای اعلان وبگاه خود از اینجا اقدام بفرمایید.