کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت، راهکار جایگزین برای اقتصاد

 

دانش

دکترینولوژی

موضوع

دکترین اقتصاد

سرفصل

                شورش علیه طمع

۱۰ واحد

هدف

آشنایی اندیشه‌ورزان دکترینولوژی با مباحث تطبیقی:

o      فلسفه اقتصاد‌ـ حکمت بیع‌ـ کدآمایی.

o      الگوهای معیشت غربی‌ـ اسلامی و ایرانی.

o      تفکر استراتژیک اقتصادی.

o      دکترین‌های تطبیقی اقتصادی.

 

ردیف

عنوان جلسه

شماره جلسه کلبه

مدت

نکته

۱

شورش ‌علیه ‌طمع‌

۳۰۱

۴:۳۱:۰۴

فیلم وال استریت۱

۲

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌‌ـ ‌جهان بدون ‌وال‌استریت

۳۰۲

۴:۲۱:۴۷

فیلم وال استریت۲‌ـ سال ۲۰۱۰

۳

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌‌ـ مرگ ‌بر ‌بورس

۳۰۳

۲:۳۸:۵۷

قسمت سوم مستند ترقی پول: «حباب­های در حال ترکیدن»

۴

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌ـ من‌ کلاهبردارم‌، پس‌هستم!

‌‌ـ بیت‌ عنکبوت

۳۰۴

۱:۴۵:۲۸

مستند

«برنی میداف، کلاه‌بردار جهانی»

۵

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌ـ راز ‌بقاء‌ آن یک‌ درصد

۳۰۶

۳:۲۷:۳۲

فیلم سینمایی Margin Call

۶

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌ـ ‌زندگی،‌ پول‌ و ‌دیگر‌ هیچ

۳۰۸

۱:۲۹:۴۷

کتاب ثروت انقلابی آلوین تافلر

۷

شورش‌ علیه‌ طمع‌

‌‌ـ عبدالطمع،‌ پول­شویی‌ در‌ دست ‌شیطان

۳۱۰

۲:۴۲:۰۵

سریال کره­ای میداس

۸

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌‌ـ دکترین ‌شوک‌

۳۱۳

۳:۱۸:۰۱

مستند دکترین شوک

براساس کتاب نائومی کلاین

۹

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌ـ دکترین ‌فریدمن‌ (۱)

۳۱۵

۰۰:۴۰:۵۰

کتاب «سرمایه­گرایی و آزادی» میلتون فریدمن

۱۰

شورش‌ علیه ‌طمع‌‌ـ دکترین ‌فریدمن‌ (۲)

۳۱۸

۱:۴۵:۳۱

کتاب «سرمایه­گرایی و آزادی»

میلتون فریدمن

کتاب رابینسون کروزوئه

اثر دانیل دوفوئه

۱۱

شورش ‌علیه ‌طمع‌

۳۲۴

۲:۲۰:۰۳

مبحث ربا، بانک و قرض­الحسنه

۱۲

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌ـ دکترین ‌فریدمن‌ (۳)

۳۲۶

۱:۱۷:۱۷

 

۱۳

شورش‌ علیه‌ طمع‌‌‌ـ بیمه

۳۴۱

۱:۵۹:۳۵

مبحث بازارهای سرمایه­گذاری، بیمه و قرض­الحسنه

۱۴

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌ـ ‌‌حرص ‌و‌ ولع ‌عمر

۳۴۴

۳:۵۴:۴۹

فیلم سینمایی In Time

۱۵

شورش‌ علیه‌ طمع‌‌ـ سیلا‌ و‌ کرایب‌دیس

‌ـ‌ بازی‌ از ‌هر‌ دو ‌سر ‌باخت

۳۵۰

۱:۵۱:۴۶

کتاب «سرمایه­گرایی و آزادی» میلتون فریدمن

۱۶

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌ـ برکت ‌و ‌انفاق

۳۵۹

۱:۵۸:۱۲

فیلم سینمایی Heat

۱۷

شورش‌ علیه ‌طمع‌‌‌ـ ‌رزق‌ و ‌برکت

۳۶۸

۲:۰۳:۴۲

 

۱۸

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌ـ بازار ‌آزاد‌‌ـ بازار‌ صلواتی

۳۸۵

۱:۲۷:۱۴

کتاب Head To Headلسترتارو‌ـ انیمیشن پت ­و مت

۱۹

شورش‌ علیه‌ طمع‌‌ـ مقاومت ‌اقتصادی

۳۹۰

۲:۲۳:۳۸

کتاب ثروت انقلابی تافلر

‌ـ مبحث تولیصرف

۲۰

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌ـ ربای مرکب

۴۰۰

۱:۱۶:۵۷

 

۲۱

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌ـ تجارت ‌ویژه

۴۱۴

۱:۳۲:۳۱

 

۲۲

شورش ‌علیه ‌طمع‌‌‌ـ مانی‌تاریسم

۴۳۳

۲:۵۶:۲۹

مستند ZeitGeist

۲۳

شورش ‌علیه‌ طمع‌‌‌ـ ‌اتوپیای ‌ونوس

۴۳۴

۳:۰۸:۱۸

مستند ZeitGeist

۲۴

شورش علیه طمع

‌ـ جایی که از ربوکاپ هم کاری ساخته نیست

۴۵۸

۲:۳۷:۱۵

فیلم سینمایی روبوکاپ

۲۵

شورش علیه طمع‌ـ برادران شیاطین

۴۶۸

‌ـ

 

۲۶

شورش علیه طمع ‌ـ خانه خراب

۴۷۲

‌ـ

 

۲۷

شورش علیه طمع‌ـ زمین ۱۴۹۴

۴۷۴

‌ـ

 

۲۸

شورش علیه طمع‌ـ سگ‌کشی

۴۷۶

‌ـ

فیلم «حمله به وال­‌استریت»

۲۹

شورش علیه طمع‌ـ دست نامرئی بازار و یدالله

۴۷۹

‌ـ

 

۳۰

شورش علیه طمع‌ـ دکترین بیعت

۴۸۱

‌ـ

 

۳۱

شورش علیه طمع ‌ـ زکات

۴۹۰

‌ـ

 

۳۲

شورش علیه طمع‌ـ وزارت زکات (۱)

۴۹۲

‌ـ

 

۳۳

شورش علیه طمع‌ـ زمانی برای تغییر

۴۹۳

‌ـ

مستند The Four Hoursemen

۳۴

شورش علیه طمع‌ـ فیات

۴۹۴

‌ـ

مستند The Four Hoursemen

۳۵

شورش علیه طمع‌ـ وزارت زکات (۲)

۴۹۵

‌ـ

 

۳۶

شورش علیه طمع‌ـ بقاء با کنترل پول

۵۱۹

‌ـ

مستند بقاء

۳۷

شورش علیه طمع

‌ـ رؤیای آمریکایی و سه خانواده­ی خبیث

۵۲۰

‌ـ

 

۳۸

شورش علیه طمع‌ـ جدال پول و کارنسی

۵۲۱

‌ـ

مستند

Hidden Secrets of Money

۳۹

شورش علیه طمع‌ـ امپراطوری ربا

۵۲۲

‌ـ

مستند

Hidden Secrets of Money

۴۰

شورش علیه طمع‌ـ مرگ استاندارد دلار

۵۲۳

‌ـ

مستند

Hidden Secrets of Money

۴۱

شورش علیه طمع‌ـ بزرگ­ترین کلاه­برداری تاریخ

۵۲۴

‌ـ

مستند

Hidden Secrets of Money

۴۲

شورش علیه طمع‌ـ چرتکه

۵۵۴

‌ـ

 

۴۳

شورش علیه طمع‌ـ جنگ ارزی (۱)

‌ـ جنگ جهانی بشر با خدا (۱)

۵۸۱

‌ـ

 

۴۴

شورش علیه طمع‌ـ جنگ ارزی (۲)

‌ـ جنگ جهانی بشر با خدا (۲)

۵۸۲

‌ـ

 

۴۵

شورش علیه طمع‌ـ جنگ ارزی (۳)

‌ـ جنگ جهانی بشر با خدا (۳)

۵۸۳

‌ـ

 

۴۶

شورش علیه طمع‌ـ جنگ ارزی (۴)

‌ـ از روسیه با نفرت

۵۸۵

‌ـ

 

۴۷

شورش علیه طمع‌ـ جنگ ارزی (۵)

‌ـ جنگ ارزیGDP  پایه

۵۸۶

‌ـ

 

۴۸

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱)

‌ـ مقدمات جنگ ارزی نوین

۵۸۷

‌ـ

 

۴۹

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۲)

‌ـ عصر جنگ آربیتراژی

۵۸۸

‌ـ

 

۵۰

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۳)

‌ـ من اقتصادم! اقتصاد حباب

۵۹۰

‌ـ

 

۵۱

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۴)

‌ـ خوف، دغدغه‌ی رفع مخاطره

۵۹۲

‌ـ

 

۵۲

شورش علیه طمع ‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۵)

‌ـ از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاء ریسک

۵۹۴

‌ـ

 

۵۳

شورش علیه طمع ‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۶)

‌ـ در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده

۵۹۵

‌ـ

 

۵۴

شورش علیه طمع ‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۷)

‌ـ دموکراسی تملک املاک (۱)

۵۹۶

‌ـ

 

۵۵

شورش علیه طمع ‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۸)

‌ـ دموکراسی تملک املاک (۲)

۵۹۷

‌ـ

 

۵۶

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۹)

‌ـ دموکراسی تملک املاک (۳)

۵۹۹

‌ـ

 

۵۷

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱۰)

‌ـ کابوس آمریکایی

۶۰۱

‌ـ

 

۵۸

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱۱)

۶۰۲

 

 

۵۹

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱۲)

ـ کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایت‌کاران اقتصادی

۶۰۶

 

 

۶۰

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱۳)

ـ پول‌سازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه

۶۰۹

 

 

۶۱

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱۴)

ـ چی‌مریکا

۶۱۱

 

 

۶۲

شورش علیه طمع‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱۵)

ـ داروینیسم مالی (از انقلاب تا تطور)

۶۱۳

 

 

 

* مباحث ادامه دارد.