با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

آشنایی با

نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا

یک نهضت مردمی حقیقی است که متشکل از اقشار مختلف است: کارمند، تولیدکننده، بازاری، حقوق‌دان، اقتصاددان، بسیجی، طلبه و همه اقشار ایران. عضویت در آن ممکن نیست، چون از قبل همه کسانی که با ربا مخالف‌اند عضو محسوب می‌گردند.

۱

۲

معتقدیم که ربا اکنون منحصر در سود و دیرکرد بانکی نیست و مصادیق پیچیده‌تری دارد. ربا را در چهار سطح مختلف دسته‌بندی و تحلیل می‌کنیم که برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه سوالات متداول مراجعه بفرمایید.

شیوه حل مسئله را فقط فرهنگی یا فقط علمی یا حتی قانون‌گذاری نمی‌دانیم و معتقدیم چون ربا در بدنه جامعه ریشه دوانده باید هم کار علمی و تخصصی کرد و هم در میانه میدان مردم را آگاه کرد. پس هم کار فرهنگی می‌کنیم، هم علمی و اندیشه‌ای و هم به نظام‌سازی و قانون‌گذاری توجه داریم.

۳

۴

کارکرد اسلام یعنی قسط، شاخص و معیار سنجش کارآمدی دین در عرصه‌ی اجتماعی و کارآمدی انقلاب اسلامی و نهادهای آن در پاسخ‌گویی به مشکلات و مسائل پیش‌آوری جامعه است. قرآن در دو سطح قسط را تبیین کرده: سطح عموم مردم، سطح مسئولین و خواص

عموم مردم باید مطالبه قسط کنند ‹حدید ۲۵›
مسئولین و خواص باید قسط را اجرا کنند ‹نسا ۱۳۵›

و همه می‌دانیم تا مطالبه‌ای صورت نگیرد، اجرایی از سمت مسئولین نخواهد بود.

آشنایی بیشتر