نشست تخصصی بررسی درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از IMF

پس از گسترش اپیدمی کرونا در ایران، دولت یازدهم پس از ۶۰ سال، درخواست وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی برای مبارزه با کرونا کرد. حال آنکه در فهرست اقلام تجاری مورد نیاز از سمت وزارت بهداشت تنها ونتیلاتور وسیله ای بود که در کشور تولید نمی شد. از منظر اقتصادی نیز مسائل بسیار مهمی بر این درخواست مترتب بود که نهضت را برای برگزاری یک جلسه تخصصی پیرامون ضرورت احتیاج به وام و اعلام درخواست کمک از صندوق بین المللی پول برای اخذ وام کرونا به صورت پخش زنده اینستاگرامی مجاب کرد.

بلافاصله پس از انجام این جلسه، اینستاگرام صفحه نهضت را محدود کرد. و امکان پخش زتده را تا سه ماه، سلب کرد.