متن کامل برنامه تلویزیونی راز ۲۶ تیر ۱۳۹۳

گروهی زیر نظر راس‌اشکرافت مستندی به نام چهارسوار سرنوشت را ساختند که فروپاشی اقتصاد جهان را نشان می‌دهد. آن‌ها توابین علم اقتصاد هستند و از نظریه‌ی نئوکلاسیک‌ها و … اعلام برائت کردند و اعلام کردند که علم اقتصاد، پاسخ‌گوی زندگی بشر امروز نیست.

ادامه خواندن