با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

سنگینی گناه ربا

عنه علیه‏السلام :

دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَاللّه مِن سَبعینَ زَنیهً بِذاتِ مَحرمٍ فی بیتِ اللّه الحـرام .

امام صادق علیه‏السلام :

یک درهم ربا ، نزد خداوند سنگین‏تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در (کعبه) خانه محترم خدا

نور الثقلین : ۱ / ۲۹۵ / ۱۱۷۷ منتخب میزان الحکمه : ۲۲۸