با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

خداوند چه کسانی را در رابطه با ربا لعنت می کند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

إنّ اللّه‏َ عز و جل لَعَنَ آکِلَ الرِّبا ومُوکِلَهُ وکاتِبَهُ وشاهِدَیهِ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

خداوند عزوجل ربا خوار و ربا دهنده و کاتب و گواهان آن را لعنت کرده است .

أمالی الصدوق : ۳۴۶ / ۱ منتخب میزان الحکمه : ۲۲۸