با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

اقتصاد ربوی و بانک مبنا

بانک=نیمکت دادن ربا=اختراع یهود

روش ربا=نابودی اقتصاد

قرآن:ربا جنگ با خدا و رسول خداست

ربا:اصطلاحی در شریعت اسلامی است به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد. ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌شود و گرفتن آن در فقه اسلامی به شدت نهی شده، بطوریکه گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته‌اند.

حیل الربا شامل این موارد می‌شود:

  • ضمیمه‌کردن چیزی به یکی از دو عوض یا هردو. مانند فروش یک هزار درهم و یک دینار به دو هزار درهم.
  • فروختن دو مال به مقدار مساوی و بخشیدن مقدار اضافه.
  • هر یک از طرفین مال خود را به دیگری ببخشد.
  • هر یک از طرفین مال خود را به دیگری قرض دهد و سپس همدیگر را بری‌الذمه کنند.

منبع: مرتضوی آنلاین