با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

وقتی پایه های اقتصاد ربوی غرب می لرزد

آمارهایی که هم اکنون از وضعیت اقتصادی غرب به گوش می رسد نشان از آن دارد که سیستم اقتصاد سرمایه داری در حال پوست اندازی است . هم اکنون در بسیاری از کشورهای متکی بر سیستم اقتصاد سرمایه داری از آمریکا مغرب زمین تا ژاپن در شرق دور تبعات بحران اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می کند . البته در این اثناسران کشورهای غربی علی القاعده برای کاستن از جو روانی بازار دم از پایان بحران وبهبود کمیت های و شاخص های اقتصادی می زنند. اما باید دانست که واقعیت امر چیزی جز خوش بینی های افراطی پرزیدنت هاست. بر اساس آمار رسمی که از سوی نهاد های بین اللملی منتشر می شود و همچنین بانگاه به فعالیت های اقتصادی دولت های غربی برای تزریق پول به بازار می توان گفت بحران اخیر بن مایه ها و پایه های نظام سرمایه داری لیبرالیسم را به شدت متزلزل کرده است.
در تحلیل کلان اقتصاد سرمایه داری باید گفت که اساس این نظام را سود محوری فردی و یا گروهی تشکیل داده است. به عبارت بهتر در نظام سرمایه داری غربی به هر فرد اجازه داده می شود تا بر اساس یک رقابت غیر منصفانه تلاش برای کسب منافع حداکثری را آغاز کند. در این نظام و گفتمان اساسا چیزی به نام اخلاق و یا رحم و مروت وجود ندارد بلکه قوانین کسب و کار همه چیز را مشخص می کند.
برونداد چنین نظامی آن طور که هم اکنون قابل مشاهده است چیزی نیست جز سیطره گروه های خاص بر نظام اقتصادی ، تعریف بازار توسط مافیا ، ایجاد شکافهای اقتصادی ، رواج ترفند های اقتصادی ، اوج گرفتن صنعت های سودآوری مانند سکس یا تجارت انسان به هر قیمت و… که همگی حول محور اساسی اقتصاد ربوی تکوین می یابد.
از این رو اساس اقتصاد لیبرالیستی ابتنای بر یک حباب خود ساخته دارد که بی شک این حباب نیز روزی منفجر خواهد شد. آن طور که از قراین پیداست غرب هم اکنون به نقطه انفجار این حباب نزدیک شده است و چیزی نمانده که با ترکیدن این حباب مصنوعی تمامی پایه های اقتصادی غرب کن فیکون شود. اکثر اقتصاد دانان بر این باورند که دخالت های بی حد و حصر دولت های غربی در چند ماهه اخیر در بازار که اساسا با بنیان های نظام سرمایه داری در تناقض است به علت درک واقعیت حباب از سوی سران کشورهای غربی است . از این رو دولتمردان سعی دارند تا با افزایش یارانه ها و کمک مالی به غول های اقتصادی و بانک ها مانع از آن شوند که رونق از بازار غرب گرفته شود.
اما باید گفت بر اساس مشاهدات عینی منطق حکم می کند که اقتصاد سرمایه داری سیر افولی خود را همچنان در پیش گیرد و روند بحران در غرب همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: روزنامه رسالت