با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

چرا تعداد شعب بانک‌ها در ایران مقدار زیاد است؟

آیا تعداد شعبه های بانک در ایران از تعداد بقالی ها زیادتر شده است؟ آیا بانک ها در حال خرید ساختمان و سرمایه گذاری بر روی زمین و مسکن به بهانه افزایش شعبه هستند؟ آیا رشد شعبات بانک ها در ایران بیش از حد نیاز اقتصاد کشور است؟

سوالات فوق و سوالاتی مشابه آن همه روزه در افواه عمومی مطرح می شود و فرد گوینده نیز مستند ادعاهای خود را معمولا مشاهدات خود از تغییر چهره خیابان ها بیان می کند.

آیا آمار مستندی در این زمینه وجود دارد که بتوان براساس آن رشد شعب بانک ها در ایران را در استاندارد جهانی سنجید؟

به گزارش “الف”، آمار دیتابیس بانک جهانی در این زمینه نشان می دهد که تعداد شعب بانک ها در ایران از استاندارد جهانی بالاتر است.
این آمار نشان می دهد که تعداد شعب بانک ها در ایران نه تنها از استاندارد جهانی بالاتر است که از استاندارد کشورهای با درآمد متوسط به بالا نیز بسیار بیشتر است.
این آمار همچنین نشان می دهد که تعداد شعب در ایران از کشورهای نفت خیزی مانند عربستان یا کشورهای همسایه تجارت محوری مانند امارات نیز بسیار بیشتر است.
این آمار همچنین نشان می دهد که تعداد شعب در ایران تقریبا در حد و اندازه کشورهای با درآمد بالا قرار دارد.

شاخص مورد نظر برای تهیه این شاخص، تعداد شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

تصاویر این مقایسه ها به شرح زیر است:

مقایسه ایران و جهان

مقایسه ایران و جهان و کشورهای دارای درآمد بالاتر از متوسط

ایران و جهان و آلمان

مقایسه ایران و جهان و عربستان و امارات

ایران و جهان و کشورهای دارای درآمد بالا در او ای سی دی