با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
خودسوزی ستار ابدالی، مقابل بانک صنعت و معدن

خودسوزی ستار ابدالی، مقابل بانک صنعت و معدن

یک خبر دهشتناک ما را در بهت فرو برد؛

ستار ابدالی صنعتگر ایلامی و مدیرعامل کارخانه پروفیل زاگرس ۵۵ ساله، به علت کارشکنی‌های بانک صنعت و معدن در مقابل شعبه مرکزی این بانک اقدام خودسوزی کرده که پس از انتقال به بیمارستان مطهری روز دوشنبه فوت می‌کنند.

خودسوزی مدیرعامل کارخانه پروفیل زاگرس ستار ابدالیلطفا اخبار را از منابع آن پیگیری کنید:

  1. نیویدار
  2. آخرین‌نیوز
  3. هدف‌حافظ ❰❰
  4. جوابیه بانک صنعت و معدن!
  5. ایسنا، جزئیات خبر
  6. ایلام پویا

از پوشش خبری وسیع این اتفاق چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟!