با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
سوره آل عمران آیه ۱۳۱ و ۱۳۲(ربا خواری یک نوع کفر است)

سوره آل عمران آیه ۱۳۱ و ۱۳۲(ربا خواری یک نوع کفر است)

منبع: پایگاه تبیان