با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

در سال ۷۷ میزان نقدینگی ۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، این رقم با سیر صعودی در طول ۱۶ سال در ایستگاه سال ۹۳به ۶۸۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان رسید. بیشترین تغییر نقدینگی در سال ۸۵ با ۳۹.۴ درصد و کمترین آن در سال ۹۳ با ۱۴.۹ درصد بود.

خبرگزاری فارس: ‌اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳
 
‌اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

در سال ۷۷ میزان نقدینگی ۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، این رقم با سیر صعودی در طول ۱۶ سال در ایستگاه سال ۹۳به ۶۸۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان رسید. بیشترین تغییر نقدینگی در سال ۸۵ با ۳۹.۴ درصد و کمترین آن در سال ۹۳ با ۱۴.۹ درصد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم کل نقدینگی در پایان آذر ماه امسال با ۲۴.۱ درصد رشد نسبت به آذر سال قبل و ۱۴.۹ درصد افزایش در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته، ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان گزارش شد.

حجم پول با ۳.۴ درصد کاهش در ۹ ماهه اول سال ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه پول با ۱۹.۵ درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است؛ رشد حجم پول در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۶.۷ درصد و شبه پول ۲۸.۴ درصد محاسبه شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۲۴.۱ درصد رشد داشته است؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر سال قبل ۵.۷ درصد افزایش و در مقایسه با اسفند ماه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش در سال ۷۷ میزان نقدینگی ۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۷۸ با ۲۰.۱ درصد تغییر، به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

در سال ۷۹ میزان نقدینگی با ۲۹.۲ درصد تغییر، به ۲۵هزار میلیارد تومان رسید، و در سال ۸۰ میزان نقدینگی ۳۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

این روند افزایش نقدینگی در دهه ۸۰ با رشد مواجه بود و در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۲هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال ۹۱ با ۳۰.۸ درصد تغییر، نقدینگی به ۴۶۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

همچنین در سال ۹۲ نقدینگی با ۲۹.۱ درصد تغییر‌ به ۵۹۴هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان  رسید و امسال با تغییر ۱۴.۹ درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان تومان شد.

بیشترین تغییر نقدینگی در سال ۸۵ با ۳۹.۴ درصد و کمترین آن در سال ۹۳ با ۱۴.۹ درصد است.

برای مشاهده تصویر کامل اینفوگرافی نقدینگی از سال ۱۳۷۷ تا سال ۹۳اینجا را کلیک کنید.

 

منبع: فارس