با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رشد ۱۵.۵ درصدی پایه پولی و ۲۴.۱ درصدی نقدینگی

رشد ۱۵.۵ درصدی پایه پولی و ۲۴.۱ درصدی نقدینگی

بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۳۹۳ به ۱۱۴ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان رسید که ۱۵.۵ درصد نسبت به آذرماه ۱۳۹۲ و حدود ۱۹ درصد نسبت به ابتدای دولت یازدهم افزایش نشان می‌دهد.
رشد 15.5 درصدی پایه پولی و 24.1 درصدی نقدینگیگروه اقتصادی مشرق-در ابتدای دولت یازدهم در مردادماه سال ۱۳۹۲ حجم پایه پولی حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بود. رشد پایه پولی به معنای چاپ اسکناس است که تبعات تورمی در اقتصاد به دنبال دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی نیز در پایان آذرماه سال گذشته به ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان رسید که ۲۴.۱ درصد نسبت به آذرماه ۱۳۹۲ رشد نشان می‌دهد. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد حجم پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم تفاوت محسوسی نسبت به دولت سابق نکرده است و با وجود انتقادات مقامات دولت یازدهم از دولت قبل، همان روند افزایش بی‌رویه این شاخص‌ها ادامه دارد. رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۱ به دولت دهم تذکر دادند که جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد. ایشان با اشاره به نوسانات تورمی در کشور فرمودند: «آن کسانی که از لحاظ اقتصادی صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به بنده میگویند که این مسئله مربوط به افزایش نقدینگی است؛ یعنی افزایش نقدینگی را مهمترین عامل میدانند. این را ما فقط از کسانی که بیرون دولتند، نمیشنویم، بلکه کسانی هم که در درون دولتند، وقتی از آنها سؤال میکنیم، همین را به ما میگویند و گزارش میدهند. باید راهی پیدا کنید که نقدینگیِ افزایش‌‌یافته کنترل شود. خب، این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد، کالا وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشد، مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخل یا به شکل درستِ واردات بود، طبعاً مشکل ایجاد میکند. عوامل نقدینگی هم زیاد است. همین یارانه‌‌های نقدی که داده میشود – که برای قشرهائی کار مفیدی هم بوده – خودش افزایش نقدینگی ایجاد میکند. همین کارهای عمرانی‌‌ای که شما میکنید – که اینها دیربازده است – اینها بلاشک افزایش نقدینگی ایجاد میکند. همین مسئله‌‌ی مسکن مهر که صحبت شد، یا همین طرحهای نیمه‌‌تمام را که افزایش میدهید، این کاری که در دولت دارند میکنند – که کار خوبی هم هست و لازم هم هست – خود اینها ایجاد افزایش نقدینگی میکند. برای این مسئله باید راهکار پیدا کنید. شما افراد صاحب علمی هستید، صاحب تجربه هستید، دستتان در کار است؛ برای اینها راه پیدا کنید. این نقدینگیِ افزایش‌‌یافته را هدایت کنید به سمت مراکزی که کمک کند به گشایش کار مردم؛ مثل تولید.»
منبع: مشرق