با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

حرمت شدید ربا و گناه ارتباط با آن

 

از خوردن ربا نهى كردند و به دفترداران و حسابداران فرموده است: حساب تجارت خانه‏‌ها و بانك‏‌هاى ربايى را قبول نكنيد:

« وَ نَهى عَنْ اَكْلِ الرِّبا وَ كتابَةِ الرِّبا وَ قالَ اِنَّ اللّه  عز و جل لَعَنَ آكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدِيهِ »

چون پيغمبر  صل‌الله‏‌عليه‌‏و‏آله به من فرمود: خدا خورنده، موكّل، نويسنده دفتر و شاهد بر ربا را لعنت كرده است.

 

منبع: عرفان