با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
جنگ با خدای اسلامی؟!

جنگ با خدای اسلامی؟!

[http://www.aparat.com/v/3d785623be45a644c66a1632ed68891473330] قسمتی از صحبت های دکتر حسن عباسی در برنامه هفت پیرامون ربا !!

منبع: