با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
بوی ربا از بانک‌های ما می‌رسد

بوی ربا از بانک‌های ما می‌رسد

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: کل نظام بانکی ما باید دچار تحول اساسی شود که متاسفانه در حال حاضر براساس بهره کشی و استثمار پایه ریزی شده اند و تاحدودی بوی ربا از بانک های ما می رسد. ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با رهیاب نیوز گفت: بانک ها مدتی است که همراهی نکرده‌اند و به دلایل مختلف از ارایه تسهیلات سر باز می‌زنند و به سختی اقدام به ارایه خدمات می کنند. البته کل نظام بانکی ما باید دچار تحول اساسی شود که متاسفانه در حال حاضر براساس بهره کشی واستثمار فعالیت می کنند و تا حدودی بوی ربا از بانک های ما می‌رسد. وی ضمن اشاره به مراجعات مردمی به نمایندگان افزود: بیشترین مراجعات به ما کسانی هستند که مشکلات بانکی دارند؛ مثلا وثیقه ها به اجرا گذاشته شده واموال توقیف شده است. سودانی اظهار داشت: چرا دربرخی از کشورها بهره های بانکی در حدود صفر هست ولی در برخی بانک های ما این رقم به 30 درصد هم می‌رسد. طبیعتا با چنین بهره کشی میلی برای ایجاد تولید واشتغال ایجاد نمی‌شود. نماینده اهواز در مجلس نهم اضافه کرد: وام‌ها با یک عقدی که به ظاهر مضاربه است ولی در باطن قضیه سوددهی و سودبری می باشد اقدام می کنندکه باید بازنگری دقیقی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود.