با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

آثار سوء ترك زكات‏

جهنم تلف شدن اموال‏
 ,امام‏ صادق, علیه السلام فرمود: «ما ضاع مال فى البرّ و لاالبحر الاّ بتضییع الزّكاة»(1) هیچ مالى در خشكى یا دریا ضایع نمى‏ شود، مگر به خاطر آنكه زكات آن پرداخت نشده است. آن حضرت در حدیث دیگرى فرمودند: «حصّنوا اموالكم بالزّكاة و أنا ضامن لكل ما یتوى فى برّ او بحر بعد اداء حق اللّه فیه»(2) اموال خود را از طریق پرداخت زكات بیمه كنید و اگر بعد از پرداختن زكات مالى تلف شد، من ضامن آن هستم.

 خسارت دو برابر
 در روایات مى‏ خوانیم: «من مَنَعَ حقّاً للّه أنفق فى باطل مثلیه»(3) كسى كه حق خدا را نپردازد و در راه حق مال خود را صرف نكند، دو برابر آن مقدار را در راه باطل صرف خواهد كرد.
 هزینه در راه اشرار
 ,رسول‏ خدا, صلى الله علیه وآله فرمود: «من مَنَعَ ماله من الأخیار اختیاراً صرّف اللّه ماله فى الأضرار اضطراراً»(4) كسى كه مال خود را از مصرف در راه خوبان با اختیار خود باز دارد، خداوند مال او را در راه اشرار با اجبار صرف خواهد نمود.
 هزینه در راه گناه‏
 امام صادق علیه السلام فرمود: «و اعلم أنه من لم ینفق فى طاعة اللّه ابتلى بان ینفق فى معصیة اللّه و من لم یمش فى حاجة ولىّ اللّه ابتلى بان یمشى فى حاجة عدوّ اللّه»(5) آگاه باشید، كسى كه مال خود را در راه اطاعت خداوند صرف نكند، به هزینه كردن آن در راه معصیت خداوند گرفتار مى‏ شود و هر كس در حل مشكلات ولىّ خدا گامى برندارد، خداوند او را بر تلاش و حركت در راه حلّ مشكلات دشمن خدا گرفتار مى‏ كند.
 كمبود و, قحطى‏,
 رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: «لاتزال امّتى بخیر ما تحابّوا و اقاموا الصلوة و اتوا الزّكاة فاذا لم یفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السنین»(6) امّت من تا مادامى كه یكدیگر را دوست بدارند و اهل ,نماز, و ,زكات, باشند در خیر و سعادت به سر مى ‏برند، ولى اگر این گونه نباشند، گرفتار قحطى مى‏ شوند.
 محروم شدن از تولیت و تعمیر مراكز دینى‏
 قرآن مى ‏فرماید: مشركان حقّ تعمیر مساجد را ندارند، بلكه تعمیر و آباد كردن آن تنها سزاوار كسانى است كه اهل نماز وزكات و شجاعت باشند.(7)
 رفع بركت از زمین‏
 رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: «اذا مُنِعَت الزكاة مَنَعت الأرض بركاتها»(8) هر گاه زكات پرداخت نشود، زمین بركات خود را از مردم باز مى ‏دارد و در حدیث دیگرى مى‏ خوانیم: اگر توانگران زكات مال خود را نپردازند، خداوند باران رحمت خود را از مردم باز مى‏ دارد.(9)
 در حدیث دیگرى از ,امام باقر, علیه السلام مى‏ خوانیم: اگر زكات پرداخت نشود، بركت از كشاورزى و میوه‏ ها و معادن برداشته مى‏ شود.(10)
 مرگ چهار پایان‏
 ,امام رضا, علیه السلام فرمود: «اذا حُبست الزكاة ماتت المواشى»(11) هر گاه زكات پرداخت نشود، چهار پایان مى ‏میرند.
 محروم شدن از رحمت‏
 امام صادق علیه السلام فرمود: كسى كه حق خداوند را از مالش نپردازد، سزاوار است كه خداوند رحمت خود را از او دریغ كند.(12)
 اخراج از ,مسجد,
 امام باقر علیه السلام فرمود: روزى پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله وارد مسجد شدند و با جمله «قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان» پنج نفر را از مسجد اخراج كردند و فرمودند: شما كه زكات نمى‏دهید از مسجد بیرون بروید.(13) آرى نمازگزار واقعى بخیل نیست. «اذا مسّه الخیر منوعاً الاّ المصلّین»(14)
 علامت ,نفاق‏,
 در آیه 67 سوره توبه كه سیماى منافقان را بیان مى‏ كند، مى‏ فرماید: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض… یقبضون ایدیهم نَسُوا اللّه فنسیهم»(15) آنان دست خود را از كمك به دیگران مى ‏بندند و (این گونه) خدا را فراموش مى ‏كنند، خدا نیز با آنان رفتار فراموش‏ شدگان را انجام مى ‏دهد.
 قبول نشدن نماز و عبادات‏
 در روایات مى ‏خوانیم: «ایّها النّاس ادّوا زكاة اموالكم فمن لا یزكّى لا صلوة له و من لا صلوة له لا دین له»(16) قبولى تمام اعمال، وابسته به قبولى نماز است و قبولى نماز وابسته به پرداخت زكات است.
 امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند نماز و زكات را قرین و مقرون یكدیگر قرار داد و نماز بى‏ زكات پذیرفته نیست.(17)
 ,حضرت موسى, علیه السلام جوانى را دید كه نماز با حالى مى‏ خواند، به خداوند گفت: چه نماز زیبایى دارد! به او وحى شد نماز او زیباست ولى این جوان بخیل است و زكات نمى ‏پردازد و تا زمانى كه زكات ندهد، نمازش قبول نیست.
 رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: نماز كسى كه زكات نمى ‏پردازد همچون لباس كهنه در هم پیچیده و به صورت نمازگزار پرتاب مى‏ شود.(18)
 هم ردیف رباخواران‏
 حضرت على علیه السلام فرمود: «مانع الزّكاة كآكل الرّبا»(19) كسى كه زكات ندهد همچون ,رباخوار, است.
 پرداخت نكردن زكات، خیانت، شرك و نوعى سرقت است، در حدیث مى‏ خوانیم: «ما خان اللّه احدٌ شیئاً من زكاة ماله الاّ مشرك باللّه»(20) چنانكه سه نوع سارق داریم كه یكى از آنان كسى است كه زكات نمى‏ دهد.(21)

**********************************
1) جامع الأحادیث، ج 9، ص 50 .
2) جامع الاحادیث، ج 9، ص 50 .
3) وافى، ج 10، ص 42.
4) بحار، ج 96، ص 130.
5) وسائل، ج 6، ص 25.
6) جامع الأحادیث، ج 9، ص 48.
7) سوره توبه، آیه 18.
8) جامع الأحادیث، ج 9، ص 52 .
9) جامع الأحادیث، ج 9، ص 52 .
10) كافى، ج 2، ص 374.
11) جامع الأحادیث، ج 9، ص 53 .
12) جامع الأحادیث، ج 9، ص 57 .
13) جامع الأحادیث، ج 9، ص 31.
14) سوره معارج، آیه 21 – 22.
15) سوره توبه، آیه 67.
16) جامع الأحادیث، ج 9، ص 30.
17) جامع الأحادیث، ج 9، ص 30.
18) جامع الأحادیث، ج 9، ص 30 و 33.
19) جامع الأحادیث، ج 9، ص 63.
20) بحار،ج 96، ص 29.
21) تهذیب، ج 10، ص 153.

 

منبع: وب سایت امامیه

سوء