با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مطالبه امام خامنه‌ای برای حل مشکل ربا از فقه

مطالبه امام خامنه‌ای برای حل مشکل ربا از فقه

سالروز بینات ارزشمند امام خامنه‌ای را پیرامون موضوع بانکداری گرامی میداریم.متن سخنان ایشان بدین شرح است:

 ………در عین حال مسائل جدیدى وجود دارد. در زمینه‌ى اقتصاد، مسائل تازه‌اى وجود دارد. مثلاً ما بانكدارى اسلامى را به وجود آورده‌ایم. امروز مسائل تازه‌اى در زمینه‌ى پول و بانكدارى وجود دارد؛ اینها را بایستى حل كرد؛ باید اینها را در بانكدارى اسلامى – بانكدارى بدون ربا – دید. كى باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متكفل این چیزهاست. البته من همین‌جا عرض بكنم كه نیاز ما به كرسى‌هاى بحث آزاد فقهى در حوزه‌ى قم – كه مهمترین حوزه‌هاست – برآورده نشده است.

من این را الان اینجا عرض میكنم – آقایانى هم از قم اینجا تشریف دارید – این نیاز برآورده نشده. در قم باید درسهاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حكومتى وجود داشته باشد تا مسائل جدید حكومتى و چالشهائى را كه بر سر راه حكومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را كه هى براى ما دارد پیش مى‌آید، از لحاظ فقهى مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهاى متین فقهى انجام بگیرد؛ بعد این بحثها مى‌آید دست روشنفكران و نخبگان گوناگون دانشگاهى و غیر دانشگاهى، اینها را به فرآورده‌هائى تبدیل میكنند كه براى افكار عموم، براى افكار دانشجویان، براى افكار ملتهاى دیگر قابل استفاده است. این كار بایستى انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این كاوشهاى عالمانه میتواند در معرض استفاده‌ى ملتها و نخبگان دیگر كشورها هم قرار بگیرد.

هم چنین سالروز شهادت مظلومانه شهدای 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله تهران به دست عوامل رژیم ستم شاهی را گرامی میداریم. راهشان پر رهرو باد.

منبع: خامنه ای.آی‌آر

 

khamenei-khobregan-howzeh-reba-bank