با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
او با خدا معامله می‌کرد.

او با خدا معامله می‌کرد.

دکتر شیخ مشهدآیا جامعه‌ای به این سیاق را می‌توانید متصور شوید؟

جهت مطاله زندگی‌نامه ایشان به این صفحه رجوع کنید: شهرآراآنلاین