با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی:  ربای بانکی، یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی: ربای بانکی، یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران

دکتر حسین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت در این کنفرانس، گفت: موضوع ربای بانکی و رقابت بین بانک‌های کشور برای پرداخت و دریافت سود بیشتر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور ‏تبدیل شده است که قصه و غصه‌ای تکراری و ادامه‌دار برای کشور ایجاد کرده است. نتیجه مدیریت کج دار و مریز در نظام پولی و بانکی کشور، به از دست رفتن اعتماد ملی، آغشته شدن لقمه های مردم به ربا و بهره بانکی، کاهش انگیزه های تولید ثروت و منفعت در جامعه و روی آوردن به درآمدهای بادآورده و بدون خطر سود و بهره، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی موسسات پولی اعتباری و متضرر شدن مردم، زیان‌ده شدن موسسات بزرگ بابت پرداخت بهره‌های سنگین و افزایش فرصت های جستجوی رانت و فساد در کشور منتهی شده است.
 
وی افزود: اتکاء دولت های قبل و بعد انقلاب به درآمدهای برون‌زا و بویژه درآمدهای نفتی افزایش آسیب ها و خطر پذیری برنامه های مصوب از جمله آفت‌های اقتصاد است. بدون کارآمد کردن ارکان و عناصر پیشرفت، گرفتن مالیات تضعیف زیرساخت ها و تخریب نظام اقتصادی و اجتماعی(تخریب بلاد) محسوب می شود.