با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رواج سیستمی و قانونی ربا خواری در جامعه اسلامی ؛ باعث شده است رباخواری در میان مردم نسبت به گذشته شایعتر شود

رواج سیستمی و قانونی ربا خواری در جامعه اسلامی ؛ باعث شده است رباخواری در میان مردم نسبت به گذشته شایعتر شود

در ادامه نشست دکتر حسین عیوضلو مقاله دیگری را با عنوان” ضرورت کشف گفتمان مالیاتی امام علی(علیه السلام) به مثابه نظریه تامین مالی دولت در چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” ارائه کرد.

او در این مقاله با اشاره به اینکه اقتصاددانان مسلمان معایب زیادی را برای نظام ربوی قائل هستند، درباره نمونه‌های این موضوع گفت: به طور مثال می‌توان عنوان کرد که در نظام ربوی بهره تعیین کننده حد سرمایه گذاری است و از این رو میزان سرمایه‌گذاری و تولید را محدود می‌کند

وی همچنین ادامه داد: بهره عامل ورشکستگی و بحران اقتصادی است زیرا تداوم شرایط رکودی منجر به بحران اقتصادی می‌گردد. در عین حال باید دانست که نظام بهره همیشه به عنوان عاملی بالقوه برای ایجاد تورم محسوب می‌گردد و بهره عاملی بالقوه برای ایجاد شکاف درآمدی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه محسوب می‌شود.

عیوضلو گفت: بهره‌های بالای بانکی موجب رکود در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس شده و از این مسیر ضرر و زیان قابل ملاحظه‌ای به سرمایه‌گذاران در این بازارها وارد خواهد ساخت. در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد، هنوز هم به جرات می‌توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معاملات صوری می‌دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را پیشنهاد کرده‌اند.

 

وی با اشاره به این نکته که تقریبا در هیچ موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه‌ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است ادامه داد: نکته دیگر آنکه با عرض تاسف رواج سیستمی و قانونی ربا خواری در جامعه اسلامی تحت عناوین قراردادهای مختلف باعث شده است رباخواری در میان مردم نیز نسبت به گذشته شایعتر شود.

 

نگاهی به جراید کثیرالانتشاری که با عنوان تامین مالی، تهیه وام، مشارکت و یا نظایر آن اقدام صریح به رباخواری می کنند و نرخ های بهره ای در حدود 40 درصد سالانه را به طور آشکار مطالبه می کنند، نتیجه تسامح سیستم بانکی و حکومت اسلامی با سیستم بانکداری ربوی است که چنانچه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، تار و پود تولید و اقتصاد کشور را هدف گرفته و آن را از بین خواهد برد.

عیوضلو اظهار کرد: در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد، هنوز هم به جرات می‌توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معاملات صوری می‌دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را پیشنهاد کرده اند. اما نکته بسیار جالب آن است که تقریبا در هیچ موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتهای پیام/