با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
علیلو: آنچه که بانکها الان ارائه می کنند ظاهرسازی است، از همین جا ربا شکل می‌گیرد

علیلو: آنچه که بانکها الان ارائه می کنند ظاهرسازی است، از همین جا ربا شکل می‌گیرد

فکر می کنم در تحقیق و تفحص هم لایه های زیادی از این گونه تخلفات کشف شد، درست است؟
علیلو: از بعد دفاع مقدس و اواخر دهه 60 و اوجش در دهه 70 کشورمواجه شد با یک جریانی از درون که یک بخش از این جریان تکنوکراتها بود. نگاهی جدید داشت شکل می گرفت. من یادم است در آن زمان آقای هاشمی رئیس جمهور بود. برنامه اول پنج ساله نوشته شده بود. یک جمعه آقای هاشمی در نماز جمعه خطبه خواند و گفت که بعد از این همه جنگ و درگیری و مبارزه و خستگی مردم، امروز فصل مبارزه اقتصادی و سازندگی است و هر مبارزه ای هم تلفاتی دارد.  مانور تجمل هم از همین بحثها در آمد و علنی شد. می گفتند این لازمه کار است بالاخره در این دنیا زندگی می کنیم و دنیا هم اینگونه است. 

حالا شما بینید همه آنهایی که امروز در این دولت هستند، همان هایی هستند که در آن روز بنیانگذار این تفکر لیبرالی آن روز بودند که هاشمی داشت شکل می داد و پیاده سازی می کرد. ریشه این سرمایه داری در نظام بانکی است. امروز اگر بانکها بخواهند چرخه اقتصاد را بخوابانند، می توانند. به چشم هم دیدم آنچه که بانکها الان ارائه می کنند ظاهرسازی است. در ظاهر خدمت مراجع می گویند قراردادهایی مثل مضاربه و غیره را عمل می کنیم ولی وقتی به مشتری داده می شود عدم مشارکت بانک در زیان و ضرر است. از همین جا ربا شکل می گیرد.صنعت خودرو هم یک تابعی از این جریان شده است.

چرا سهامداران بانکها یا به عبارت بهتر مالکان شخصی آنها را کسی نمی داند؟ خیلی عجیب نیست؟
اسماعیلی: مالکینش ظاهرا مشخص هستند، یک مجموعه است صرفا شخص نیست، البته اشخاص پشت پرده وجود دارند. هیئت مدیره را نشان می دهند؛ شما می دانید در قانون تجارت هیئت مدیره می تواند سهامدار باشد یا نماینده سهامدار باشد ولی سهامداران اصلی مشخص هستند همان صاحبان این ضلع را گفتم. تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است مشکل وجود دارد. اقتصاد دولتی مساوی است با اقتصاد رانتی و اقتصاد رانتی مساوی است با اقتصاد فاسد. این که می گوییم فساد سیستماتیک شده، واقعیت است. هیچ جریانی نمی تواند به تنهایی فساد سیستماتیک کند الا این که در یک شبکه قوی قدرتمند موجود بخواهد کار کند. 

منبع: تسنیم