با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
وعده‌ی ما 22 بهمن غرفه‌های جنبش ممانعت از جنگ با خدا

وعده‌ی ما 22 بهمن غرفه‌های جنبش ممانعت از جنگ با خدا

هوالحکیم

شیعه یعنی پیرو. شیعه ی علی تارهای زندگی اش را به پود محبت علی بن ابیطالب گره زده است. شیعه مادام که حب علی را در قلب خویش جریان می دهد در برابر هیچ تزویری نابینا نمی شود.

امروز تزویر روی سیاهش را نشان داده و پرده های حق را یکی پس از دیگری چاک می دهد. حق را آشکارا ابطال و باطل را عامدانه تحقیق می کند.

جوان مومن انقلابی کسی است که شیعه ی علیست. در نبرد های انفسی خویش علیه خویش پیروز می شود و به پیروی از مولای خود راه حق را طی و دشمن باطل را پی می کند. شیعه اگر روزی تحقیر مشتی مزور و زورمند می شد و خرس خاله های تفرقه افکن بین او و یارانش را جدایی می انداختند، دیگر از همان سوراخ گزیده نخواهد شد.

جوان مومن انقلابی عقلش را پیش قراول نفس قرار می دهد و قلبش را آماده تحولات نفسگیر درونش می کند. عزمش را برای جهاد کبیر محکم کرده و جانش را سپر آماج تیر های تزویر و ترکش های خیانت می کند و با تکیه بر نام مولای خویش به سوی عالی و اعلا می گراید.

اگر روزی مولایمان علی سر در چاه تنهایی خویش می کرد و قطرات اشک هایش همنشین آب های چاه می شدند و غم دل مولا را زمزمه می کردند، امروز جوان مومن انقلابی دیگر نخواهد گذاشت سید و سرورش اشک بریزد و از تزویر و جهل کوفی منشان نالان شود.

امروز دشمن آفت زده است و از قضا سرکنگبین شان صفرا فزوده و خانه عنکبوتی شان در حال فرو ریختن است. امروز مسئله ی ربا جنگ با عقیده ی علوی ماست. جنگی تمام عیار که هر روز هل من مبارز می طلبد و گویا کسی را یارای مبارزه با آن نیست. حربه ای که دشمن گوساله پرست مارا بدان مشغول کرده و در حال از بین بردن تار و پود عشق ما به مولایمان علیست. حربه ای که تزویر آن را می پذیرد و صاحبان زر و زور نیز با آن قرین شده اند.
دشمن می خواهد از درون ما عده ای را برای جنگ با خدا و پیامبر و اماممان به صف کند. مردمی که مسخ ربا شده اند و شمشیر بر ایمان و عقیده ی دیگران نیز کشیده اند. اینها همان کسانی هستند که در نهروان بر علی شوریدند و قرآن را به خون فرقش خضاب کردند.

بانک ها امروز مراکز اصلی ربا هستند. اگر شیعه می خواهد حکومت عدل علوی را برپا کند باید با این فرزند نحس لیبرالیسم (بانک) بجنگد و ربا را به محاق ببرد که خداوند وعده آن را داده است.

جوان مومن انقلابی آماده ی مبارزه ای تمام عیار در جنگی تمام عیار است و کمر همت برای درهم شکستن گردن ام الفساد بسته است. “الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین…”

وعده ی ما 22 بهمن غرفه های جنبش ممانعت از جنگ با خدا

به قلم سید علیرضا مرادی