با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
علما بارها اخطار داده‌اند نظام بانکی ما ربوی است

علما بارها اخطار داده‌اند نظام بانکی ما ربوی است

 

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال جنبش ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

به من می‌گویند به خاطر ورود به مباحث سیاسی مریدانت را از دست می دهی اما کدام یک از این مریدان آتش جهنم را بر ما خاموش خواهد کرد؛ علما بارها اخطار داده‌اند نظام بانکی ما ربوی است و دیرکرد گرفتن حرام است؛ پیامبران هم کلی سخن نمی‌گفتند چراکه اگر کلی سخن می‌گفتند و وارد مصادیق نمی‌شدند آنها را شهید نمی‌کردند؛ ضمن اینکه وارد مصادیق شدن به شرطی است که فضا را از منازعات خالی کنیم؛ مگر دو نفر که در صف نماز کنار هم ایستاده‌اند و هر یک از دیگری تقلید می‌کند با یکدیگر دعوا می‌کنند؛ برخی نانشان در دعواست و در سخنرانی همدان شاهد بودیم برخی چگونه تهمت می‌زدند.

منبع: خبرگزاری ایمنا