با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
اعتراف گرگ ها

اعتراف گرگ ها

توماس هابز فیلسوف و جامعه‌شناس شهیر انگلیسی معتقد است: انسان گرگ انسان است. یعنی انسانِ خداناباور غربی، برای نیل به خواسته‌های خود، با دیگران درگیر شده و بقاء از آن کسی است که دیگری را بِدرد.

در این جامعه جنگلی، بانکدارها و تئوریسین‌های اقتصادی خودشان معترف هستند که این سیستم از پایه معیوب است اما همچنان در آن فعالیت کرده و به آن دامن می‌زنند. از همین روست که اعتراف این گرگ‌ها برای شناخت آن‌ها و شیوه کاری‌شان بسیار موثر است.