با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
لایحه اصلاح نظام بانکی مورد تایید اسلام نیست

لایحه اصلاح نظام بانکی مورد تایید اسلام نیست

رئیس کل بانک مرکزی: لایحه اصلاح نظام بانکی مورد تأیید علما و فقها قرار گرفته است
همتی: از سال آینده تمام جرایم و سود‌ها بر مبنای بانکداری بدون ربا خواهد بود.

اصلاحیه جدیدی که بر روی نظام بانکی نوشته شده و حاوی 199 بند و تعداد زیادی تبصره است،‌ و در بند آخر نوشته شده تمامی مصوبات پیش از این ملغی اعلام می‌گردد. اما نکته جالب اینکه بالاترین و تنها سند حکومتی در مورد اصلاح قانون بانکداری از تعریف مولفه‌ی بدیهی‌ای مانند، بانک، سپرده، بدهی‌های بانکی، سقف بدهی، میزان خلق پول، و شیوه توزیع خالی است و در این موارد سکوت کرده است.
قانون جدید بانکداری به مولفه استقلال بانک مرکزی به شدت نزدیک شده و مصونیت قضایی ایجاد کرده است.

از مشکلات حاد این قانون به بنیاد سکولاریستی آن می‌توان اشاره کرد. این قانون فقیه و قواعد فقهی را ذیل اقتصاد و نظر رییس کل تعریف و تبیین می‌کند و عملا راه اجرا احکام اسلامی را از منظر سکولاریستی می‌داند.

قانون فوق مورد تایید اسلام نبوده و نیست زیرا از لحاظ علمی نه تنها اندک اتقانی ندارد بلکه با عدم تعریف مباحث مهم و زیرساختی‌ای در این میان به گسترش ربا به شیوه‌های جدید دامن می‌زند.

روح سرمایه‌گرایی یا کسب سود حداکثری در این قانون به طور واضحی در تناقض با ذکر و ایمان به آخرت بوده و می‌توان این قانون را سندی دارای حمله به متعلقات ایمان برشمرد.

همچنین این لایحه هیچ نگاهی به سندهای بالادستی خود مانند سند پیشرفت ایران در افق 1444 نداشته و برای این الگوی فرادستی مانع به حساب می‌آید.