با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رشد نقدینگی در ایران ۲/۹ برابر کشورهای خاورمیانه

رشد نقدینگی در ایران ۲/۹ برابر کشورهای خاورمیانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ رشد نقدینگی در ایران درحالی حدود ۲۷ درصد بوده که این میزان در منطقه منا (کشورهای عمدتا تولیدکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا) حدود ۱۰ درصد، در عربستان ۳ درصد و در عراق ۳/. درصد بوده است.

به گزارش نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا به نقل از «نود اقتصادی» بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ رشد نقدینگی در ایران درحالی حدود ۲۷ درصد بوده که این میزان در منطقه منا (کشورهای عمدتا تولیدکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا) حدود ۱۰ درصد، در عربستان ۳ درصد و در عراق ۳/. درصد بوده است.

به عبارتی دیگر رشد نقدینگی در ایران ۲/۹ برابر میانگین رشد نقدینگی در کشورهای منطقه منا و ۹ برابر عربستان است.