با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
حضور در مراسم اعتکاف دانشگاه علم و صنعت

حضور در مراسم اعتکاف دانشگاه علم و صنعت

یکی از مواردی که باعث شد؛ تا مهر و محبت و گفتگوی چهره به چهره در میان برادران و خواهران دینی مبارز با منکر ربا جاری شود. بهروری از ظرفیت مراسم اعتکاف سال 1397 برای آشنایی اعضای نهضت با مدیران بود. ظرفیتی که مراسم اعتکاف را به قرارگاه موقتی برای تجهیز معنوی و مساعدت جمعی از درگاه الهی برای توفیق خدمت در امر ممانعت از ربا ومستحکم کردن قدم هایمان تبدیل کرد. محل این قرارگاه موقت معنوی در دانشگاه علم و صنعت بود. در ادامه پاره ای از تصاویر ارسالی دوستان از حضور اعضا نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا در مراسم اعتکاف را به اشتراک گذاشتیم.

حضور اعضای نهضت در مراسم اعتکاف1397