با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
چاپ مجموعه 7 جلدی تاریخ جنگ با خدا

چاپ مجموعه 7 جلدی تاریخ جنگ با خدا

یکی از مهم ترین مواردی که هر حرکت اجتماعی می بایست انجام دهد. حفظ و نشر تاریخ آن برهه است. نهضت مردمی ممانعت از جنگ باخدا، به عنوان نهضتی گسترده در کشور برای مبارزه با رباخواری با جمع آوری تاریخ 40 ساله مبارزه با ربا در جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا این وظیفه را انجام دهد.

تاریخ نویسی در هر برهه به نوعی بوده است. و ما نیز با جمع آوری مواضع موافق و مخالف موجود در خبرگزاری ها و نشریات عمومی تلاش کردیم تا به نوعی بی طرف ترین الگوی تاریخ نویسی را شکل دهیم.

این مجموعه اکنون در 7 جلد در دسترس علاقه مندان در کتابخانه نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا به نشانی book.reba.ir قرار دارد.