با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
نمایشگاه وزارت دفاع و برپایی غرفه نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا
ممانعت از ربا در نمایشگاه وزارت دفاع

نمایشگاه وزارت دفاع و برپایی غرفه نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا

اقتصاد مقاومتی از طرف مسئولین وزارت دفاع به عنوان محور و جهت‌گیری اصلی فعالیت‌ها و اقدامات این وزارت و صنایع دفاعی وابسته؛ معرفی شده. بنابراین پرداختن به نحوه ی مقاوم نمودن یک اقتصاد از ضروریات است. نهضت ممانعت از ربا که مبارزه با فعالیت های ربوی در آن یک اصل است. در جهت ارتقای سواد مالی و خطرات حاصل از اقتصاد ربوی توفیق یافت تا در نمایشگاه وزارت دفاع اقدام به برپایی غرفه کند. امروز ما درگیر جنگی اقتصادی هستیم. و دشمن ما را مورد تهاجم اقتصادی قرار داده.

دستیابی به مولفه های مقاوم اقتصادی در برابر تهدید های اقتصادی دشمن مستلزم تعریف، تبیین و طراحی متناسب با شرایط بومی است. الگوهای دفاع اقتصادی سایر کشورها هرچند مفید باشند. اما مربوط به شرایط آن کشور و زمان ویژه است. بنابراین بر مبنای اقتضائ کشور و شرایط خاصش باید دفاع اقتصادی کرد. ارائه راهکار های دفاع اقتصادی متناسب ضمن کمک به توان دفاع همه جانبه در قبال تهدید ها و تهاجم های دشمن به تولید علم و قوام اقتصادی کشور نیز کمک می کند. با این حساب نیاز است تا وزارت دفاع در این حوزه با چشمانی بازتر، تحرکات دشمن را رصد کند. و منشا اثر این جنگ اقتصادی که ربا است را بشناسد. در ادامه بخشی از گزارش تصویری را در نمایشگاه وزارت دفاع ببینیبد.

غرفه مبارزه با ربا
ممانعت از ربا در نمایشگاه وزارت دفاع

امروزه یکی ازمهمترین جنگ های اقتصادی، جنگ ارزها است.

در رابطه با مقاومت در جنگ ارزی اینجا بیشتر بخوانید.

چگونه جنگ اقتصادی آمریکا را خنثی کنیم؟