با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

در علوم انسانی، این نیست که چیزی کشف شود، این است که مسئله ای فرض شود

شما در رشته اقتصاد بگویید ربا حرام است این استاد اگر چه نماز شب هم بخواند و نوافلش هم قضا نشود در دل به شما می خندد

متحداند مغضوب علیه اند

در علوم انسانی، این نیست که چیزی کشف شود، این است که مسئله ای فرض شود. علوم انسانی بر مبناء انسان فرضی فرض می شود. انسان فرضی اروپا دنیای منهای آخرت دارد. انسان فرضی کشورهای اسلامی(با محوریت دانشگاه اسلامی) نه دنیا دارد و نه آخرت.آیت الله حائری شیرازی

فرمان ماشین اقتصاد را آورده اید. با بالا و پائین آوردن نرخ بهره است که ما ماشین اقتصاد را می گردانیم. بعد هم عنوان می کند انسان نفع طلب است پولش را در جایی که نفع بیشتری دارد سرمایه گذاری می کند. این انسان نفع طلب است که میل به فعالیت تلاش سرمایه گذاری تحقیق در وجودش هست. در این منفعت طلبی انسان مدیریت زیبا به سمت اخلاق و احساس و همزیستی و سلامت را باید با موتور نفع طلبی پیش ببریم. در غرب اینکه قرض الحسنه بدهید دیوانگی است ولی در اسلام می گویند صواب دارد و غربیان می خندند….

سایت آیه الله حائری شیرازی