با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

آیا در تولید تنها نگاه صادراتی باید داشته باشیم؟؟

پولی که در ازای صادرات به دست می اید چگونه بایید در اقتصاد ملی وارد شود؟                                                   

در اقتصاد توجه به صادرات یک امر مهم تلقی میشود. تا انجا که کالا را با انگیزه صادرات تولید میکنند.  حال در اینجا می خواهیم  اسیب شناسی این موضوع را مورد توجه قرار دهیم .بنر جنبش

فرض کنیید مقدار مورد نیاز کالایی درکشور سالانه 10 ملیون عدد کالا میباشد. حال تولید کننده 15 ملیون کالا تولید میکند . خوب اضافه تولید را بایستی صادر کند . بازاریابی در کشور های دیگر انجام دهد .کالا راصادر کند . حال در قبال این صادرات ارز دریافت یافت میکند . تولید کننده بایستی به وسیله این ارز حقوق کارگران وهزینه تولید خویش را تامین کند. درنتیجه بایستی این ارز را تبدیل به ریال کندبرای این کار بایستی کالا یا خدماتی را از خارج از کشور به داخل کشور ارئه شود . مردم این کالا یا خدمات را استفاده کنند .به همین راحتی ارز به ریال تبدیل میشود .  خوب با این تفسیر ما باید در تولید و مقدار تولید و هدف از صادرات و با برنامه ریزی برای واردات داشته باشیم . اگر همه اینها در چارچوب برنامه ریزی از قبل شده نباشد. ممکن است صادرات ما موجب شود این صادرات ارز مورد نیاز واردات را تامین نماید . حال اگر برنامه مشخصی برای واردات نباشد. تبعا واردات کالا بی برنامه ای  انجام خواهد شد. و تولید ملی را مورد تهدیید قرار خواهد داد. …………                                                                                

جالب اینجاست که در توجیه این واردات رقابت بین کالای داخلی وخارجی را یک دلیل عمده برای مجوز به ورود کالای خارجی عنوان میکنند.حال یک پرسش مطرح میشود که فقط با واردات میتوان رقابت ایجاد کرد . درکشور های اروپایی با ارتقاء سطح استاندارد یورو2 یورو3 یورو4 یورو5و……زمینه را برای افزایش کیفیت کالا و یا خدمات ایجاد میکنند. در کشور ما با واردات؟؟؟؟جالب اینجاست در کشور ما مهر استاندارد ملی در  سالهاست مظلوم واقع شده است. و…………..

و…………………….

حال این واردات چه تبعاتی در کوتاه مدت و دراز مدت بر اقتصاد ملی وارد میکند ؟؟؟؟؟

ادامه دارد و………..

نگارنده: محمد مهدی صفری