با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
شاخصه‌های بانکداری اسلامی در طرح مجلس دیده نمی‌شود

شاخصه‌های بانکداری اسلامی در طرح مجلس دیده نمی‌شود

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل توسلی با اشاره به طرح بانکداری جمهوری اسلامی اظهار داشت: زمانی می‌توانیم طرح بانکداری بدون ربا یا بانکداری جمهوری اسلامی را تدوین کنیم که در ابتدا ساختار بانک مرکزی را متناسب با بانکداری اسلامی طراحی کنیم.

بنابراین باید به جای طرح بانکداری جمهوری اسلامی باید قانون پولی و بانک مرکزی نوشته شود. چون در ابتدا باید بدانیم پول چیست و سپس قانون بانک مرکزی نوشته شود. 

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه پول و بانک مرکزی جزو اجزای نظام بانکداری هستند گفت: اگر در ساختار بانک مرکزی و در شناخت ما نسبت به پول ضعف‌هایی وجود داشته باشد قانون و سایر قوانین بانکی هم ضعیف نوشته خواهد شد. 

وی با بیان اینکه هم اکنون نظام پولی و مالی ما با سه بحران اساسی روبروست. که شامل بحران پولی بانکی و مشروعیتی است، تصریح کرد: نتیجه وضعیت سیستم بانکی ناشی از اندیشه‌های باطلی است که توسط سیاستمداران و مشاوران آنها مطرح و حاکم شده و بنابراین باید در گام اول اندیشه حاکم بر نظام بانکی را نقد کنیم. و سپس قانون را نقد و در نهایت تدوین کنیم.

وقتی قانون تدوین و اجرا شود مبنای نظام سازی قرار می‌گیرد

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه وقتی قانون تدوین و اجرا شود مبنای نظام سازی قرار می‌گیرد. و اولین اندیشه باطلی که در قانون وجود دارد و تصمیم‌سازان بر اساس آن عمل می‌کنند این است که تصور می‌کنند انتشار پول اضافی مشروع است، گفت: این به کدام اندیشه باطل برمی‌گردد که در این دوره شاهد افزایش پایه پولی بوده‌ایم. و البته در همه دولت‌ها به طور یکسان در این باره عمل کرده‌اند.

وی افزود: بحث دوم این است که خلق پول اعتباری بانک را حق بانک می‌داند. وقتی آن را نقد می کنیم می‌گوید اگر خلق پول را از بانک بگیریم بانک نابود می‌شود. و چون این را مشروع دانستند بانک‌ها به راحتی خلق پول کرده و در قانون بانکداری بدون ربای سال 62 هم هیچ محدودیتی برای آنها به وجود نیاوردند. و این مسئله موجب شد قدرت عظیمی به بانک‌ها داده شود. 

حجت‌الاسلام توسلی گفت: بدون ذخیره گیری خلق پول کردن پس از چند سال موجب می‌شود که بانک هم اصل هم سود سپرده را در اختیار بگیرد و نتیجه این اندیشه دور باطل تورم‌های مزمن و آثار مخرب سیاسی اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری فعلی بانکداری ربوی است. و نه بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بانکداری اسلامی شاخصه‌هایی دارد که در ساختار فعلی و در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. ما دراین سال‌ها مومنان را از ربای آشکار نجات دادیم آثار و تبعات ربوی همچنان به قوت خود باقی است.

این کارشناس بانکداری اسلامی اضافه کرد:

هر اقتصاد دان و بانکداری می‌گوید من پول را می‌شناسم اما شناخت پول به این راحتی میسر نمی‌شود. حتی کینز اقتصاد دان مشهور قرن بیستم 7 سال برای شناخت پول مطالعه کرد. و حتی برای مطالعه خود تمدن بابلی را هم مورد بررسی قرار داد تا متوجه ماهیت پول شود. اما در اینجا هر کسی می‌گوید پول را می‌شناسم.